Yeni Yazar Almak Lazım

Bloga yeni yazar veya yazarlar alınması taraftarıyım. Bunun için siz sevgili gardaşlarımla bir şey paylaşmak isterim:

***www.sneyl.com içtüzüğünün yeni yazar alımı ile ilgili maddesi***

Madde 3: Yazar olarak alınması istenen kişiyi sadece blogdaki yazarlardan biri Sn.Sneyl’e teklif edebilir, Sn.Sneyl uygun görürse blog yazarlarını toplar ve oylamayı başlatır. Oylamada gizli oy ve eşit oy ilkeleri esastır. Sandıkların sadece %3’ü açılır. Sandıkları ”japon konsolosu” açar ve salt çoğunluk olumlu oy vermişse teklif edilen kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşme imzalatılmak üzere Gazi Mahallesi’ndeki kulüp binasına getirilir. Son olarak da kalabalık bir basın ordusu karşısında kendisini ”sneyl.com”lu yapan sözleşme imzalatılır.

(Madde 33: Bu içtüzükte sadece Madde 3 değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez, kısacası GÖT ister GÖT.)

One thought on “Yeni Yazar Almak Lazım

Leave a Reply