Bazi Port Numaralari

Suraya yazayim da ileride yengen ahhh pardon ileride lazim olur.

FTP
TCP/20
TCP/21

SMTP
TCP/25

HTTP
TCP/80

POP
TCP/110

SSH
TCP/22

TELNET
TCP/23

DNS
TCP/53
UDP/53

IMAP
TCP/143

HTTPS
TCP/443

DHCP
UDP/67

TFTP
UDP/69

NTP
UDP/123

SNMP
UDP/161

One thought on “Bazi Port Numaralari

Leave a Reply