Borç Duası

Ali imran suresinin 26. ayeti;

26. De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Bu ayet okunduktan sonra aşağıdaki dua okunur.

“rahmâneddünyâ vel âhireti ve rahîmehümâ tu’tî minhümâ mâ teşâü ve temne’u mâ teşâü ferhamnî rahmeten tuğnî bihâ an rahmeti men sivâke. allahümmekdı annî deynî. (hâkim)”

Işık sizinle olsun.

5 thoughts on “Borç Duası

Leave a Reply